Geneeskunde van nu

De geneeskunde van nu wordt vooral gekenmerkt door uitgebreide technische mogelijkheden, zoals opereren op afstand m.b.v. videoverbindingen. Ook is er m.b.v. radiodiagnostiek (rontgenfoto's scans en mri's) veel te ontdekken in het menselijk lichaam. De geneeskundige kennis van nu is verworven door de natuurwetenschappelijke methoden en onderzoeken. Dit is een belangrijk aspect.

                                                                                                                                                                                                                                  Desondanks is er in de huidige tijd ook sprake van een epidemie. In de Westerse wereld is er nog steeds sprake van een hoge sterfte aan hart- en vaatziekte en aan kwaadaardige aandoeningen. Deze ziekten worden mede veroorzaakt door slechte eetgewoonten, een zittende leefwijze en te weinig beweging waardoor overgewicht, suikerziekte en hoge bloeddruk ontstaan.